swab

बीड जिल्ह्यातील 63 स्वॅब तपासणीस

बीड

बीड : जिल्ह्यातील आज एकूण 63 व्यक्तींचे थ्रोट स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. यात अंबाजोगाई येथील स्वारातीमधून किती स्वॅब घेण्यात आले याची माहिती मात्र मिळू शकलेली नाही. दरम्यान, जिल्हा सामान्य रुग्णालय बीड-21, सी.सी.सी., बीड -41, उपजिल्हा रुग्णालय, परळी-1 असे 63 स्वॅब तपासणीसाठी पाठविले आहेत. सायंकाळपर्यंत अहवाल येतील असे सांगण्यात आले आहे.

Tagged