mushak

गुरूजींची शाळाबाह्या कामं…. मुषकराज 2023 भाग 7

“बाप्पा आम्हाला वाचवा” म्हणत आंदोलक शिक्षकांनी आर्त टाहो फोडला. मुषकानं गुरूजींना शांत होण्यास सांगितलं. बाप्पा काही म्हणण्यापुर्वीच एक शिक्षक नेता उठून ‘आमच्या मागची शाळाबाह्य कामं कमी करा’ म्हणून बाप्पांना हात जोडू लागला. शाळाबाह्य कोणती कामे करता? असा प्रश्न बाप्पांनी विचारताच गुरूजींचा नेता बोलू लागला. “19 शिष्यवृत्ती योजनांचे तपशील लिहीणे, किती लोकांकडे फ्रिज, टी.व्ही आदी चैनीच्या […]

Continue Reading
mushak

काळ्या पाण्याची सजा… मुषकराज 2023 भाग 6

जलजीवनच्या चिखलातून बाप्पा कसाबसा पाय टाकत बाहेर पडले. झेडपीच्या तळमजल्यावर असलेल्या शिक्षणाविभागाकडे बाप्पांनी मोर्चा वळवला. ऊन डोक्यावर आलं तरी कार्यालयात शिपायाशिवाय इतर कोणीही नव्हते. बाप्पाने मुषकाला प्रश्न केला “ह्या ऑफीसात एवढी शांतता कसली?” मुषकाने बाप्पाच्या पुढ्यात येत इथली शांतता भेदत एक एक कारनामा सांगायला सुरूवात केली. “बाप्पा या कार्यालयात कर्मचारी येतात कधीमधी पण पगार अन् […]

Continue Reading
MUSHAK

जलजीवन मुषकराज भाग 5

बाप्पांच्या दौर्‍याचा आज पाच दिवस. बाप्पाने मुषकाला आज्ञा केली. “जरा उरकतं घे. खूप कामं बाकी आहेत. रात्रं कमी सोंगं फार. आज आम्हाला झेडपीत घेऊन चला” बाप्पांच्या आज्ञेनंतर मुषकानं शेपटीला पीळ देत ती एकदा जमीनीवर आपटली. बाप्पांच्या पुढ्यात टूणकन उडी मारत ‘स्वारी तैय्यार है’ असा सूर लावला. इकडे जिल्हा परिषदेच्या दारातच एक मिटींग बसलेली होती. साक्षात […]

Continue Reading
mushakraj

नकली माल मुषकराज 2023 भाग 4

डिजीटल बॅनर अन् त्यांचा घोळ मिटत नसल्याने बाप्पांनी आता उपस्थितांसमोर दोनच पर्याय ठेवले. “एकतर तुम्ही स्वतःहून बॅनर लावायचे बंद करा किंवा मग येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा मीच कुठेतरी मोठ्या पटांगणात नेऊन मांडतो” बाप्पांची ही सुचना इतर सगळ्याच महापुरूषांच्या पुतळ्यांना आवडली. फक्त एकटे छत्रपती शिवाजी महाराजच नको तर आम्हाला पण घेऊन चला म्हणून जिल्हाभरातील […]

Continue Reading
mushakraj 3

‘काम घटकाभर अन् रोजचं इन्कम पोतंभर’

मुषकराज 2023 भाग 3 गेवराईहून बाप्पाची गाडी सुसाट वेगाने बीडकडे निघाली. वाटेत टोलनाका असल्याने बाप्पाने मुषकाला फासस्टॅगला बॅलन्स असल्याची खात्री करून घ्यायला लावली. त्यावर मुषक म्हणाले, “आपल्या फासस्टॅगला बॅलन्स असलं काय नसलं काय साक्षात देवाची गाडी अडवायची कोणात हिंमतय का? मुषकाला प्रतिसाद देत बाप्पा म्हणाले, “देवाच्या गाडीला टोलधाडी, अन चोरांच्या गाडीला पायघडी. कलयुग आहे बाबा […]

Continue Reading
mushakraj

युवा नेते अन् बायोडाटा

मुषकराज भाग 2गेवराईच्या भुमीत मुषक बाप्पाला घेऊन लॅन्ड झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी नेत्यांच्या घोषणा थांबवून बाप्पांच्या नावाचा जयघोष सुरू केला. बाप्पाला आत्मिक समाधान वाटले. एक एक युवा नेते बाप्पांच्या पुढ्यात येऊन त्यांचं स्वागत करीत होते. मुषक त्या प्रत्येकाचा बायोडाटा वाचून दाखवत त्यांची ओळख करून देत होता.“हे हायती प्रीथ्वी”, मुषकाला मध्येच थांबवत बाप्पा म्हणाले, ‘पृथ्वी म्हण पृथ्वी…’ त्याक्षणी […]

Continue Reading
mushakraj bhag 1

आमच्या पपानी गंम्पती आणलाय… मुषकराज 2023 भाग 1

धोतराचा सोंगा डाव्या हातात धरून झरझर पावलं टाकत बाप्पांनी दिवानखान्यातून अंगणात येत मुषकाला आवाज दिला. बाप्पाच्या आवाजाने मुषक क्षणार्धात बाप्पाच्या पुढ्यात हजर झाला. तसे बाप्पाने मुषकाला पृथ्वीतलावर चालण्याची आज्ञा केली. जशी आज्ञा मिळाली त्या क्षणी मुषकाने अतिव उत्साहात बाप्पांना दोन्ही कर जोडून स्मितहास्य करीत नमस्कार केला. आपल्या शेपटीला पीळ देऊन ती जोरदार जमीनीवर आपटली. अन् […]

Continue Reading
mushakraj bhag 4

सर्कस मुषकराज 2022 भाग 4

परळीतील ‘झाडाझडती’ नंतर बाप्पांनी अंबाजोगाईकडे प्रस्थान ठेवले. राजुरीच्या कारखान्यापासून सुरू झालेला प्रवास आता परळीमार्गे अंबाजोगाई असा सुरू होता. तीन दिवस उशीरापर्यंत जागरण झाल्याने मुषकाला डुलक्या येत होत्या. त्यामुळे अंबाजोगाईत रेस्ट घ्यायची अन् उशीरानं दरबार भरवायचा अशी बाप्पांनी मुषकाला सुचना केली. तीन दिवसाच्या कामकाजानं मुषक दमून लागलीच झोपी गेला. इकडे बाप्पा झोपी जाणार तेव्हढ्यात आवाज आला… […]

Continue Reading
mushakraj-bhag-3

मुषकराज 2022 भाग 3 वाजले की बारा…

मुषकराज 2022 भाग 3 परळीतील सगळा धार्मिक (?) उत्सव बघून बाप्पांच्या तळपायाची आग मस्तकात पोहोचली होती. ते रागाने लालबुंद झाले होते. त्यांनी मुषकाला निघण्याचा इशारा केला. पण मुषकानंच सांगितलं ‘थोड्यासाठी कशाला राग काढता. धा वाजायला अवघे पाच मिन्टं कमी हैती. एकदा का धा वाजले की आटुमेटीक प्रोग्रॅम बंद व्हणारं’ मुषकाचं बोलणं ऐकून बाप्पांनी थोंडं शांततेत […]

Continue Reading
mushakraj

‘नाच’ प्रतिष्ठान

मुषकराज 2022 भाग 2 (राजुरीच्या भावकीतील वादाचा ट्रेलर पाहिल्यानंतर बाप्पानं दोघांनाही शांत करीत चांगलंच खडसावलं. तसे दोघेही शांत झाले. बाप्पानं उपस्थित असलेल्या एक एकाचे निवेदन घेत कारखानास्थळावरून नगर रोडने बीडकडे मार्गस्थ झाले.) मुषक : अगं आई ऽऽ आई ऽऽ आईऽऽऽ बाप्पा  :  आरं… काय झालं? मुषक  :  काय नाय बाप्पा, तुमी तेव्हढं गच धरून बसा… […]

Continue Reading