corona9

बीड जिल्ह्यातून 57 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीस

केज बीड

बीड : जिल्ह्यातील आज एकूण 57 व्यक्तींचे थ्रोट स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. कोविड-19 च्या निश्चित निदानासाठी बीड जिल्ह्यातील खाली दर्शविल्याप्रमाणे थ्रोट स्वॅब  स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, आंबाजोगाई येथे पाठविण्यात आले आहेत. अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. बी. पवार यांनी दिली आहे.

पाठविण्यात आलेल्या स्वॅबची माहिती पुढील प्रमाणे
जिल्हा सामान्य रुग्णालय बीड-6, सीसीसी, बीड-7, स्वारातीवै महा. अंबाजोगाई-2, उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई-2, ग्रामीण रुग्णालय आष्टी 5, उपजिल्हा रुग्णालय, केज-28, उपजिल्हा रुग्णालय परळी-7 असे एकूण 57 स्वॅब आज घेतले आहेत.

Tagged