जिल्ह्यातून आज 136 स्वॅब तपासणीला

बीड

बीड : जिल्ह्यातील आज एकूण 136 व्यक्तींचे थ्रोट स्वॅब तपासणीसाठी स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, आंबाजोगाई येथे पाठविण्यात आले आहेत. अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.आर.बी. पवार यांनी दिली आहे.

पाठविण्यात आलेल्या स्वॅबची माहिती खालीलप्रमाणे
जिल्हा सामान्य रुग्णालय -49, सी. सी. सी. बीड -23, स्वा. रा. ती. ग्रा. वै .म.अंबाजोगाई -18, सी. सी. सी. आंबाजोगाई -11, उपजिल्हा रुग्णालय केज -1, ग्रामीण रुग्णालय, आष्टी -2, उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई -4, उपजिल्हारुग्णालय, परळी – 28 असे एकूण 136 स्वॅब घेण्यात आले आहेत.

Tagged