antigen test swab

बीड जिल्ह्यातून आज 18 स्वॅब तपासणीला

बीड

बीड : जिल्ह्यातील आज एकूण 18 व्यक्तींचे थ्रोट स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या निश्चित निदानासाठी बीड जिल्ह्यातील खाली दर्शविल्याप्रमाणे थ्रोट स्वॅब आज सकाळी 7.25 वाजता स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, आंबाजोगाई येथे पाठविण्यात आले आहेत. अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर.बी.पवार यांनी दिली आहे.
तालुकानिहाय पाठविण्यात आलेल्या स्वॅबची माहिती पुढील प्रमाणे
जिल्हा सामान्य रुग्णालय -3, सी.सी. सी. बीड -2, स्वा.रा.ती.ग्रा.वै.म.अंबाजोगाई -3, सी.सी.सी.अंबाजोगाई 7, उपजिल्हा रुग्णालय केज -3 असे एकूण 18 स्वॅब तपासणीस पाठविले आहेत.

Tagged