swab

बीड जिल्हा : आज 34 स्वॅब तपासणीला

बीड

बीड : जिल्ह्यातील आज एकूण 34 व्यक्तींचे थ्रोट स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

कोविड-19 च्या निश्चित निदानासाठी बीड जिल्ह्यातील खाली दर्शविल्याप्रमाणे थ्रोट स्वॅब स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, आंबाजोगाई येथे पाठविण्यात आले आहेत. अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.आर.बी.पवार यांनी दिली आहे.

तालुकानिहाय पाठविण्यात आलेल्या स्वॅबची माहिती पुढील प्रमाणे
जिल्हा सामान्य रुग्णालय, बीड-24, सीसीसी, बीड-6, स्वा.रा.ती.वै.महा. अंबाजोगाई-1, उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई-3 असे एकूण 34 स्वॅब घेण्यात आले आहेत.

Tagged