antigen test swab

बीड जिल्ह्यातून आज 67 स्वॅब तपासणीस

न्यूज ऑफ द डे बीड

बीड  : जिल्ह्यातून आज एकूण 67 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. बी. पवार यांनी दिली आहे.
पाठविण्यात आलेल्या स्वॅबची आकडेवारी
जिल्हा सामान्य रुग्णालय, बीड-8, सीसीसी, बीड-36, सीसीसी, आंबाजोगाई-19, स्वा.रा.ती.ग्रा.वै.महा., अंबाजोगाई-4 असे एकूण 67 स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. तर 3 अहवाल प्रलंबित आहेत.

Tagged