बीड जिल्ह्यातून ‘इतके’ स्वॅब तपासणीसाठी

न्यूज ऑफ द डे बीड

बीड : जिल्ह्यातील आज एकूण 19 व्यक्तींचे थ्रोट स्वॅब तपासणीसाठी स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, आंबाजोगाई येथे पाठविण्यात आले आहेत. अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. बी. पवार यांनी दिली आहे.
स्वॅबची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे
जिल्हा सामान्य रुग्णालय, बीड-5, स्वा.रा.ती.ग्रा.वै.महाविद्यालय, आंबाजोगाई-10, ग्रामीण रुग्णालय, आष्टी-1, ग्रामीण रुग्णालय माजलगाव-2, उपजिल्हा रुग्णालय, केज-1 असे एकूण 19 स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

Tagged