सीईटी परीक्षा पुढे ढकलल्या; असे असेल सुधारित वेळापत्रक

न्यूज ऑफ द डे महाराष्ट्र

मुंबई : अंतिम वर्षाच्या परीक्षेदरम्यान सीईटी परीक्षा येत असल्याने आता या पुढे ढकलण्याचा निर्णय पुन्हा घेण्यात आला आहे. या ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात न होता, तारखांमध्ये पुन्हा बदल केल्याचे परिपत्रक सीईटी सेलने जारी केले आहे.

सुधारित सीईटी वेळापत्रक
एलएलबी (पाच वर्षे) – 11 ऑक्टोबर
एलएलबी (तीन वर्षे) – 2 आणि 3 नोव्हेंबर
बीए/ बीएस्सी, बीएड इंटिग्रेटेड – 18 ऑक्टोबर
बीएड/एमएड सीईटी – 27 ऑक्टोबर
एमपीएड सीईटी – 29 ऑक्टोबर
बीपीएड – 4 नोव्हेंबर
फिल्ड टेस्ट 5 ते 8 नोव्हेंबर
एमएड – 5 नोव्हेंबर
एम-आर्च सीईटी – 27 ऑक्टोबर
एम- एचएमसीटी – 27 ऑक्टोबर
एमसीए – 10 ऑक्टोबर 28 ऑक्टोबर,
बी-एचएमसीटी – 10 ऑक्टोबर

Tagged