suresh dhas

पाटोदा नगर पंचायतवर आ. सुरेश धस यांचे एकहाती वर्चस्व

बीड

पाटोदा, दि. 19 : पाटोदा नगर पंचायतीवर भाजपचे आ.सुरेश धस यांचे एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. या ठिकाणी 17 वॉर्डपैकी 4 जागा भाजपचे माजी आ.भीमराव धोंडे यांना दिलेल्या होत्या मात्र या चारही ठिकाणी आ.धस समर्थक अपक्ष उमेदवार निवडून आले आहेत. तर भाजपा आणि भाजपा पुरस्कृत अपक्ष मिळून एकूण 11 उमेदवार निवडून आले. तर राष्ट्रवादीला केवळ 1 जागा मिळाली असून इंदिरा काँग्रेसला देखील 1 जागा मिळालेली आहे.

पाटोदा नगर पंचायत प्रभागनिहाय मतदान
वॉर्ड क्रं.1

1) किशोर आडागळे 274 भाजपा विजयी
2) उपदेशी किशोर 07
3) जावळे दादाराव 206 राष्ट्रवादी
4) नोटा 04

वॉर्ड. क्र.2
1) आश्विनी काळे 300 अपक्ष विजयी
2) जाधव बदामबाई 206
3) भाकरे कांताबाई 56
4) काकरे शितल विष्णू 233
5) नोटा 2

वॉर्ड क्र.3
1) गिरी मारोती 260
2) बामदळे नितीन 241 राष्ट्रवादी
3) शरद बामदळे 326 भाजपा विजयी
4) नोटा 01

वॉर्ड क्र.4
1) जाधव नितीन 163 राष्ट्रवादी
2) जाधव महादेव बाबासाहेब 502 भाजपा विजयी

प्रभाग 5
1) जावळे अनिता 9
2) जावळे मंगल 15
3) मुद्रकाबाबई 08
4) तोबे आशा 14
5) नारायणकर अनिता 54
6) नारायणकर हेमा 132 राष्ट्रवादी
7) वाघमारे निलावती 161 भाजपा विजयी

प्रभाग 6
1) गिते चंद्रकांत 05
2) गिते चांगदेव 28
3) गिते रामदास 144 अपक्ष
4) गिते रोहीदास 538 भाजपा विजयी
5) घुगे आबलुक 38

प्रभाग 7
1) कोठेकर जयश्री 152 भाजपा
2) निर्मला संतोष जाधव 165 अपक्ष विजयी
3) श्वेता जाधव 92
4) सय्यद शहानुर बानो 131

प्रभाग 8
1) शेख असिफ सौदागर 486 अपक्ष भाजप पुरस्कृत विजयी
2) शेख रजिया 130 अपक्ष
3) शेख रबिया 241 राष्ट्रवादी

प्रभाग 9
1) काशिद कल्पना 26
2) गोरे आरती 264 अपक्ष विजयी
3) जेधे उषा 05
4) नाईकनवरे आहिल्याबाई 138 भाजपा
5) नाईकनवरे सविता 197 राष्ट्रवादी

प्रभाग 10
1) उमर मकरानी 440 आय काँग्रेस विजयी
2) संजय कांकरिया 198 भाजप
3) मुकुंद शिंदे 73
4) नोटा 05

प्रभाग 11
1) दिपाली राजेंद्र जाधव 316 भाजपा विजयी
2) संगिता बप्पासाहेब जाधव 221 राष्ट्रवादी
3) देशमुख शरद 16
4) नोटा 21

प्रभाग 12
1) मंगल मयुर जाधव 148 भाजपा
2) राजेश्री बप्पासाहेब जाधव 206 राष्ट्रवादी विजयी
3) जावळे हिराबाई 88 अपक्ष
4) सय्यद 02

प्रभाग 13
1) बळीराम पोटे 433 भाजपा विजयी
2) राजेंद्र राऊत 211 राष्ट्रवादी
3) नोटा 3

प्रभाग 14
1) जाधव सुवर्णा 307 राष्ट्रवादी
2) सय्यद अब्दुल्ला 461 अपक्ष भाजपा पुरस्कृत विजयी
3) नोटा 09

प्रभाग 15
1) पठाण शाहेनबी मुख्तार 441 भाजपा पुरस्कृत विजयी
2) पोकळे निला सुनील 85 राष्ट्रवादी
3) नोटा 2

प्रभाग 16
1) खान मैफना जफर 51
2) सय्यद खातीजाली उमर 369 भाजपा पुरस्कृत अपक्ष विजयी
3) शेख फरजाना हमीद 137 राष्ट्रवादी
4) नोटा 07

प्रभाग 17
1) कदम विजया 162
2) गितेपाटील अनिता श्रीहरी 251 भाजपा विजयी
3) जाधव अस्मिता 225 राष्ट्रवादी
4) देशमुख द्वारका 205 अपक्ष
5) नोटा 07

Tagged