crop loan

समितीकडून निश्चित दरानुसार मिळणार शेतकर्‍यांना पिक कर्ज

बीड महाराष्ट्र

बीड : खरिप व रब्बी सन 2020-21 हंगामाकरीता हंगामातील पिककर्जासाठी सर्व बँकांनी जिल्हा तांत्रिक सल्लागार समितीने निश्चित केलेल्या दरानुसारच पिककर्ज वाटप करावे अशा सुचना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिल्या आहेत.

  सदरील पिक कर्ज हे प्रति हेक्टरी किमान असुन विशिष्ट पिकासाठी द्यावयाची प्रति हेक्टरी कमाल मर्यादा ज्या त्या जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीने व संबधित बँकेंने निश्चित करावयाची आहे. बँकांच्या राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या पिक कर्ज दरात स्थानिक परिस्थिती विचारात घेवुन 10 टक्के पर्यंतचे वाढीव दर ठरविण्याबाबतचे अधिकार जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीला आहे. समितीने निश्चित केलेले पिककर्ज जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांनाही लागू आहेत असे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे.
असे आहेत पिक निहाय कर्ज दर
खरीप पिके (जिरायत)        पिककर्ज दर (प्रति हेक्टरी)
संकरीत ज्वारी             27,000
सुधारीत ज्वारी             27,000
मुग                 21,000
उडीद                 21,000
भुईमुग                 35,000
सुर्यफुल                 25,000
कापुस (सुधारीत)         57,000
तुर                 36,000
सोयाबीन                 27,000
(बागायती पिके)
मिरची                 77,000
आले (हळदी)             1,05,000
द्राक्षे                 3,20,000
मोसंबी (संत्री)             85,000
डाळींब                 1,30,000
पेरू                 60,000
सिताफळ             60,000

Tagged